Feestboten/pontons 2019

Beste feestgangers

Tijdens het Veenhoop Festival 2018 is er sprake geweest van overlast. Deze overlast was afkomstig van feestboten/pontons. Op grond hiervan zijn – op last van de gemeente Smallingerland in samenspraak met het bestuur van de Stichting Dorpsfeesten De Veenhoop – feestboten/pontons niet langer toegestaan tijdens het Veenhoop Festival. Dit verbod geldt ook voor bouwwerken op de camping (bijvoorbeeld dakterrassen), open vuur en het afsteken van vuurwerk.

Het bestuur betreurt dat we deze stap hebben moeten nemen. Het is jammer dat enkelen daarmee de lol van velen dreigen te verknallen. Het bestuur rekent echter op onze vaste feestgangers om er ook in 2019 weer een mooi feest van te maken. Zonder vuurwerk en zonder uitwassen. Alleen zo houden we met z’n allen ‘ons Veenhoop Festival’ in stand.

Mensen die willen aanleggen met hun boot (max 12 meter) tijdens het festival raden wij aan om de reglementen in acht te nemen zoals die op de site van het Veenhoop Festival
(www.veenhoopfestival.frl) wordt gepubliceerd. Voor boten die niet aan de reglementen voldoen is er een wegsleepregeling van kracht voor kosten van de booteigenaar.